Ajoneuvon vuokrausehdot

Liite vuokrasopimukseen, FinnoRent Oy. Matkailuauton vuokraehdot voimassa 1.5.2021 alkaen toistaiseksi. 

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN JA MATKAILUAUTON LUOVUTUS

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä tai erikseen kirjallisesti sovitusta muusta ajankohdasta. Samalla hetkellä vuokraaja sitoutuu vuokrasopimuksen sisältöön sekä näihin ehtoihin. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.

2. VARAUSMAKSUN JA VUOKRAN MAKSU

Varausmaksu on 300 euroa. Varausmaksu suoritetaan heti varauksen yhteydessä ja sillä vahvistetaan varaus halutulle ajanjaksolle. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varauksen tekemisestä, varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka palautetaan vuokraajalle takaisin, kun matkailuauto on palautettu siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä. Varausmaksu maksetaan sähköpostiin lähetetyllä laskulla.

Vuokrahinta laskutetaan 4vko ennen vuokra-ajan alkamista ja se tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan 14vrk ennen matkailuauton luovutusta. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta. 

3. VUOKRAAN SISÄLTYY

Opastus ajoneuvon asianmukaiseen käyttöön
Täysi vesitankki
Yksi täysi kaasupullo
WC:n kemikaalit 
Matkailuauton vakuutus (omavastuu 1200€), ajokilometrit 2000 km/vko
Ruokailuvälineet ja astiasto neljälle
Ruoanlaittoa varten tarvittava välineistö, ml. Omnia uuni, kahvinkeitin
Kahvi, tee, perusmausteita

4. MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokra-aika loppuu vuokralaisen palautettua matkailuauton vuokranantajalle viimeistään klo 12 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei toisin sovita. Vuokralainen on velvollinen palauttamaan matkailuauton luovutushetkellä olleessa kunnossa sekä täyteen tankattuna, siivottuna ja puhdas vesisäiliö täytettynä ja wc tyhjennettynä. Vuokranantaja pesee auton ulkoapäin.

Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Sisätiloille aiheutuneet vahingot (esim. rikkoutuneet verhoilut, turmeltuneet patjat, eläintuhot) laskutetaan vuokralaiselta korjauksista/uusimisista aiheutuneiden kustanteiden mukaisesti. Vuokralaista kehoitetaan tarkastamaan oma vakuutusturva kotivakuutuksen osalta ennen matkalle lähtöä riskien minimoimiseksi.

Mikäli vuokralainen haluaa,  hän voi siirtää velvoitteensa vuokranantajan hoidettavaksi seuraavien taksojen mukaisesti:

 • Sisäsiivous ja tiskaus 120€
 • Kasetti-WC:n tyhjennys 90€
 • Tankkaus 60€ (alle puoli tankkia), 120€ (yli puoli tankkia)

Mahdollisten väärinkäytösten osalta on käytössä seuraavat maksut:

 • Tupakoinnista johtuva otsonointi 900€
 • Puhdasvesisäiliöön tankattu sinne kuulumaton aine 1500€

Kulut vähennetään pantista. Mikäli pantti ei riitä kattamaan aiheutuneita kuluja ylimenevä osa laskutetaan vuokralaiselta.

Lisäkilometrit 2000 km ylittävältä osalta 0,50€/km. 

4.1. Mikäli matkailuauto palautetaan myöhässä sovelletaan myöhästymismaksujen osalta seuraavia taksoja:

 • 0-2h, 150€
 • 2-6h, 300€
 • 6-12h, 500€
 • 12h->, hinnaston mukainen viikon vuokra

Näillä maksuilla taataan seuraavan vuokralaisen asianmukainen matkan aloitus.

4.2. Mikäli vuokralainen syystä tai toisesta estyy palauttamasta matkailuautoa sovittuna ajankohtana on hän velvollinen ottamaan välittömästi yhteyttä vuokranantajaan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa asian ilmoittaminen viranomaisille sekä auton sijainti selvitetään digitaalisella seurannalla.

4.3. Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokranantaja ole velvollinen palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

4.4. Matkailuauto palautetaan samaan paikkaan josta se noudettiin mikäli muuta ei ole erikseen yhdessä vuokralaisen ja vuokranantajan kanssa sovittu.

5. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

5.1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta ja sen kunnosta huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Matkailuautoa ei saa pestä ulkoapäin vuokraajan toimesta.

5.2. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa kuljettaa vain vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokrasopimuksessa mainituilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti, 21-vuoden ikä ja ajo-oikeus ainakin vuoden ajan. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500kg.

5.3. Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

5.4. Vuokraajan on huolehdittava matkailuauton lukitseminen aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alaisena.

5.5. Matkailuautossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Lemmikkieläimistä tulee sopia erikseen vuokraajan kanssa ja tiedot lemmikeistä on kirjattava vuokrasopimukseen. Vuokraaja on vastuussa mahdollisista lemmikkien aiheuttamista vahingoista ja tupakoinnista kohdan 4 mukaisesti.

5.6. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että luukut ja kaapit on suljettuina ja pöytätasoilla ja lattioilla ei ole tavaroita, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta vahingoittaa auton matkustajia, sivullisia tai ajoneuvoa. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

5.7. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, etteivät auton akut pääse täysin tyhjenemään. Mikäli näin käy, vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton käynnistymiseen liittyvistä toimenpiteistä. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

6. VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus, 1200€ omavastuulla. Mikäli matkailuautolle sattuu auton vakuutuksista korvattava vahinko vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus viimeistään seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Omavastuu laskutetaan erikseen sähköpostitse lähetettävällä laskulla. Mikäli ajoneuvoon kohdistuu useampi erillinen vahinko, peritään omavastuu jokaisesta yksittäisestä vahingosta joka korvataan vakuutuksesta.

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai matkailuauton käytöstä muuhun kuin tavanomaiseen matkailukäyttöön tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata itse aiheutuneet vahingot.

Mikäli vahinkoa ei korvata liikenne- tai kaskovakuutuksesta vuokraaja on velvollinen:

6.1. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot toteen näytettyjen kustannusten mukaisesti.

6.2. Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

6.3. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset toteen näytettyjen kustannusten mukaisesti.

6.4. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattomattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun 180€, enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraajalle määrätyt maksut.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

7.1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

7.2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraajalle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

7.3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen vastaa vuokraaja vuokranantajalle syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hänelle palautetaan automaattisesti osa vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan. Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista välillisistä kustannuksista.

9. VUOKRANANTAJAN VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetyttyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.

10. VARAUKSEN PERUMINEN/SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN/SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus/purkaa varausmaksulla vahvistettu sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa:

 • Yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksusta palautetaan 150€
 • 30 vrk – 10 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua ei palauteta
 • 10 vrk tai vähemmän ennen vuokra-ajan alkua, laskutetaan/palautetaan puolet maksetusta vuokrasta

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja/vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti.

Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

11. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Siirry sivun alkuun